Styret

Styret i banken

Torstein L. Stavseng, styreleder
Arne Jan Sollied, nestleder
Silje Bruun Teigen 
Ingegjerd Eidsvik
Hans Fredrik Furstrand
Siw Pek, ansattes representant