Spare

Spare

Det er ulike måtar å spare på. Vi tilrår at du sparer ein buffer - eller reservekapital - på sparekonto. I tillegg er det lurt å spara langsiktig i fond. Då får du, over tid, ein høgare forventa verdiauke enn å ha pengane på konto. Uansett spareform, du får den fulle oversikta i spareappen Smartspar

Bli kjent med våre aksjefond

Her finner du månedsrapporter og annen nyttig informasjon som vil gjøre det lettere for deg å lykkes med sparingen din!

Fylle opp IPS-kontoen før nyttår?

Det nærmar seg nytt år og vi minner om følgjande fristar:

  • 20.12.2022 - Siste frist for innbetaling IPS kontoen for eksterne fond
  • 29.12.2022 - Siste frist for innbetaling IPS kontoen for Eika fond

Aktuelt