BSU – Bustadsparing for unge

BSU er fortsatt den mest lønnsame spareforma for deg under 34 år. Du får skattefrådrag, den beste renta vi har og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bustad. Frå 2023 er skattefrådraget endra frå 20 til 10%, slik at maks skattefrådrag no er 2.750 kr.
 • Spar inntil 27.500 kr kvart år, til saman 300.000 på BSU
 • Inntil 2.750 kr i skattefrådrag kvart år
 • Vår beste rente
Kontakt meg om BSU

BSU - Bustadsparing for unge

BSU - Boligsparing for Ungdom - kan du bruke til å kjøpe bustad eller betale ned lån på bustad, og er eit svært gunstig spareprodukt som gjer vegen til eigen bustad kortare.

 • Du kan spare med BSU fra 13 år og til og med det året du fyller 33 år.
 • Du bind deg ikkje til fast sparing.
 • Du får banken si beste rente på innskot.
 • Spar inntil kr. 27.500 per år.
 • Inntil kr. 2.750 i skattefrådrag per år.
 • Spar totalt kr. 300.000 og skaff deg ein fin egenkapital.
 • Kan brukast til kjøp av bustad eller til nedbetaling av lån på bustad.
 • Ektefellar og sambuarar kan opprette kvar sin BSU-konto.
 • For å opprette BSU-konto må du ha ein brukskonto og nettbank/mobilbank i banken.

BSU Pluss utan skattefradrag

Dersom du har ordinær BSU kan du i tillegg spare i BSU Pluss.
Du vil framleis få den beste innskotsrenta til banken, men ikkje skattefrådrag. For å få skattefrådrag bør du prioritere å spare i BSU først.

 • Du får banken si beste rente på innskot
 • Du bind deg ikkje til fast sparing
 • Ektefellar og sambuarar kan opprette kvar sin BSU Pluss
 • Same årlege sum + totalbeløp som på BSU (27.500/300.000)
Kontakt banken for å opprette BSU Pluss utan skattefradrag.
Ved uttak til anna enn boligformål vil kontoen bli belasta med eit uttaksgebyr på 2% av saldo. Kontoen vil bli endra til ordinær høgrentekonto. Det gjeld ikkje uttak av midlar spart inneverande år.

Boligsparing for unge - prisar

Rente
BSU med skattefradrag* 6,10 %
BSU Pluss ** 6,10 %

* Disponeres ihht kontrakt.
Ved fylte 34 år blir renta på BSU-konto endra til gjeldande satsar for sparekonto.
** Gir ikkje skattefradrag.
Disponeres ihht kontrakt.
Ved fylte 34 år blir renta på BSU Pluss-kontoen endra til gjeldande satsar for sparekonto.