Resultater:

Eika Balansert hadde i august en positiv avkastning på +0,75%. Resultatet er +0,16% bedre enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte opp 0,59% Fondet hittil i år har en positiv avkastning på 5,15%, noe som er 1,77% lavere enn referanseindeksen som endte opp 6,91%.

(Referanseindeksen er en sammensatt Indeks (50% VINXCAPNOK NI og 50% NORM)). 

Markedsutvikling:

I det norske markedet markerte august måned siste runde med rapportering av tall for årets andre kvartal med sjømatsektoren i spissen. På grunn av en varm sommer, var det ventet mye problematikk knyttet til lakselus og slakt på lavere vekt. Dette skyldes at lus trives bedre i varmere klima og at fisken svømmer ned i kaldere vann når overflatetemperaturen stiger, noe som gjør det vanskelig å fore fisken. I tillegg var det ventet svake marginer på slaktevolumet grunnet høye kostnader for for.

I august har frykt for veksten i Kina vært et tema viet mye oppmerksomhet. Den kinesiske økonomiske nedgangen er drevet av svekket industriproduksjon, spesielt relatert til eiendom. Investorer begynner nå derimot å frykte at nedgangen også skal spre seg til andre deler av økonomien, slik som bank, tjeneste og konsum. I slutten av august deltok forvalterne av Eika Norden på et større investorseminar i Stockholm hvor vi hadde møter med en rekke av de største nordiske industriselskapene. Gjennomgående temaer for møtene var Kina, og vi er av den oppfatningen at svekkelsen i Kina bare delvis er reflektert i analytikeres inntjeningsestimatene til selskaper. Vi tar konsekvens av denne vurderingen i porteføljen og har redusert posisjonering mot selskaper med høy Kina eksponering.  

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling i august. Det har også vært mange nye utstedelser de siste ukene.
Norges Bank hevet styringsrenten som forventet med 0,25%-poeng i august og forventes å øke ytterligere i løpet av høsten. 

Eika-fondet Eika Balansert består av fondene Eika Norden, Eika Norge og Eika Kreditt. For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med disse fondene.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.