Resultater:

Eika Spar hadde i august en positiv avkastning på +1,45. Resultatet er -0,32% lavere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte opp 1,82%. Fondet hittil i år har en positiv avkastning på 12,83%, noe som er -2,66% lavere enn referanseindeksen som endte opp 15,49%.

Indeksen er 50% OSEBX og 50% MSCI World, mens Eika Norge følger OSEFX. Største forskjellen er at Equinor veier 25% i BX og 9% i FX.

Markedsutvikling:

I det norske markedet markerte august måned siste runde med rapportering av tall for årets andre kvartal med sjømatsektoren i spissen. På grunn av en varm sommer, var det ventet mye problematikk knyttet til lakselus og slakt på lavere vekt. Dette skyldes at lus trives bedre i varmere klima og at fisken svømmer ned i kaldere vann når overflatetemperaturen stiger, noe som gjør det vanskelig å fore fisken. I tillegg var det ventet svake marginer på slaktevolumet grunnet høye kostnader for for.

I august har frykt for veksten i Kina vært et tema viet mye oppmerksomhet. Den kinesiske økonomiske nedgangen er drevet av svekket industriproduksjon, spesielt relatert til eiendom. Investorer begynner nå derimot å frykte at nedgangen også skal spre seg til andre deler av økonomien, slik som bank, tjeneste og konsum. I slutten av august deltok forvalterne av Eika Norden på et større investorseminar i Stockholm hvor vi hadde møter med en rekke av de største nordiske industriselskapene. Gjennomgående temaer for møtene var Kina, og vi er av den oppfatningen at svekkelsen i Kina bare delvis er reflektert i analytikeres inntjeningsestimatene til selskaper. Vi tar konsekvens av denne vurderingen i porteføljen og har redusert posisjonering mot selskaper med høy Kina eksponering.  

Hvordan ser det globale markedet ut?

  • Etter en sterk aksjemarkedsoppgang i juni og juli var avkastningen i august mer avdempet.
  • Inflasjonstakten i USA fortsatte å falle samtidig som makroøkonomiske størrelser indikerer at amerikansk økonomi fortsatt er sterk.
  • Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt selv om det nå er indikasjoner på at antall ledige stillinger per arbeidssøker begynner å falle litt tilbake.
  • Oppdaterte arbeidsledighetstall viser også at arbeidsledigheten er i ferd med å øke noe.
  • Den amerikanske sentralbanken (FED) signaliserte at renten vil bli liggende på et høyt nivå frem mot sommeren 2024 men at eventuelle ytterligere renteøkninger er avhengig av hvordan inflasjonen og den generelle makroøkonomiske utviklingen blir fremover.
  • Markedsrentene priser inn at man nå nærmer seg slutten på renteøknings-sykelen hvor rentene kommer til å bli liggende høye frem til midten av 2024.  

 

Eika Spar er et aksjefond som består av 50% norske aksjer, 37,5% globale aksjer og 12,5% nordiske aksjer. For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med fondene Eika Norge, Eika Norden og Eika Global.

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.