Forsikring av arbeidsmaskin

Har du arbeidsmaskiner som blir brukte i næringsverksemda, kan du kjøpe forsikring hos oss.
 • Dekkjer skadar ved brann og tjuveri
 • Dekkjer maskin- og vogskade
 • Kan i tillegg forsikre tilhengarar, reiskap og maskiner utan framdrift
Kontakt meg om Arbeidsmaskinforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Vi har fleire typar arbeidsmaskinforsikring. Sjå kva som passar deg best. 
Kasko m/maskinskade Kasko Brann/tjuveri Ansvar
Maskinskade

Vognskade


Glas


BrannTjuveriAnsvar
Rettshjelp
Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Tilleggsforsikringar

Med tilleggsforsikringane våre kan du skreddersy forsikringa di etter dei ønskjer og behov du har. Tabellen nedanfor viser kva tilleggsforsikringar du kan velje i mellom dei ulike forsikringsalternativa:

Kasko m/maskinskade Kasko Delkasko Ansvar
Redning veg i terreng


Transportkasko


Avbrot


Godsansvar
Gods i kran
Førar og passasjerulykke

Din tilpassing

Du kan påvirke prisen

 • Høgare eigendel ved skade gir lavere pris på forsikringen
 • 15 prosent rabatt dersom det er installert FG-godkjent gjenfinningssystem
 • 30 prosent rabatt dersom det foreligger serviceavtale på køyretøyet hos forhandler
 • Hos oss kan du velje erstatningsmåte sjølv

  Ved maskinskade kan du sjølv velje erstatningsmåte:
  • Traktoren skal repareras med nye delar. Eigendelen bereknast etter dei totale reparasjonskostnadene
  • Traktoren repareras med brukte delar. Eigendelen bereknast av kun arbeidspenger
  • Leiekøyring med omsetning inntil ein bestemt sum er omfatta