Handverkar

Vi har gjort det enkelt for deg som handverkar å vere riktig forsikra. Storleiken på bedrifta di er behovet for forsikringar likt for heile bransjen. Vi gir deg som handverkar ei komplett forsikring, og sikrar deg dersom noko skulle skje.
  • Dekkjer handverkar si plikt til å halde kontraktsarbeidet forsikra
  • Forsikringa dekkjer verktøy og utstyr, uavhengig av kor dette er oppbevara
  • Alle plutselege og uventa skadar er dekt, inkludert brann,vann, tjuveri og naturskade
Kontakt meg om håndverkerforsikring

Komplett forsikring for handverkar

Vi har gjort det enkelt for deg som handverkar å vere riktig forsikra. Sidan vi kjenner bransjen og kva forsikringsbehov du har som handverkar, har vi samla det du må ha i ei og same forsikring.

Rettsleg erstatningsansvar
Skade du kan påføre andre eller andre tinga sine er dekte.

Kontraktsarbeid
Betyr at materialar og arbeidstimar som blir tilførte dei ulike prosjekta er forsikra iht. Bustadoppføringslova eller Norsk Standard.

Verktøy og utstyr
Uavhengig av kvar verktøyet og utstyret ditt er seg er det forsikra.

Ta kontakt med banken dag for å forsikre handverkarbedrifta di.

Dette treng du som handverkar: