Forstanderskapet

Forstanderskapet

Forstanderskapet pr. 23.04.2020

INNSKYTARVALDE: 

Arild Bakken (leiar) 
Torbjørn Fylling (nestleiar)
Kine Johansen
Kjetil Søvik
Sturla Stavseng
Cecilie Anett Anderson
Rune Westerås
Frode Dyrkorn
Runa Klock
Ronny Langset
Thea Elise Vestre Aasen
Knut Harstad

VALDE AV TILSETTE: 

June Catrin Os
Petter Vinje
Sindre Tennfjord
Helga Kristin Sylte