Forstanderskapet

Forstanderskapet

INNSKYTARVALDE: 

Thorbjørn Fylling (leiar)
Arild Bakken (nestleiar) 
Runa Klock
Ronny Langset
Kjetil Søvik
Thea Elise Vestre Aasen
Knut Harstad
Kine Johansen
Christina Eide Stær
Sturla Stavseng
Rune Westerås
Kjell Petter Braute

VALDE AV TILSETTE: 

Sindre Tennfjord
Helga Kristin Sylte
Petter Vinje
Vegard Hafredal