Samfunnsansvar

Ørskog Sparebank tar ansvar for en bærekraftig samfunnsutvikling som ikke skal gå på bekostning av fremtidige generasjoner. På denne siden kan du lese litt om vårt arbeid med bærekraft, samfunnsansvar og tiltak for å redusere klimagassutslipp.